Inschrijving nieuwe seizoen is geopend!

De inschrijving voor de teamcompetitie van het seizoen 2018/2019, is geopend!


Nieuwe structuur


Vanaf het nieuwe seizoen wordt er gewerkt volgens een nieuwe structuur binnen de KNBB Sectie Pool. Binnen de nieuwe structuur zijn er vier regio’s, wij vallen onder Regio 3 (Rotterdam, Den Haag en omstreken). Van Regio 3 is Awin Sewgobind de Interim-regiocoördinator. De regiocoördinatoren vormen samen met de bestuurder breedtesport Arno Hartman en secretaris Jok Tang de regiocommissie. De regiocommissie is eindverantwoordelijk voor de regionale teamcompetitie. Binnen elke regio worden de verschillende competities georganiseerd door wedstrijdsecretariaten. Het wedstrijdsecretariaat Pool Haaglanden bestaat uit Tjerk ter Veen als wedstrijdleider teamcompetitie en Govert-Jan Vos als wedstrijdleider Rankingtoernooien.


Inschrijving door teamcaptain


In tegenstelling tot voorgaande jaren, dienen de teamcaptains de inschrijving van de teams te doen. De zaalhouders worden dus niet meer benaderd om aan te geven welke teams meedoen aan de teamcompetitie, maar de teamcaptains kunnen zelf aan de slag.​

Inschrijven van een team kan in Cuescore. Een handleiding hoe dit te doen, vind je op:​

http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000250810-hoe-schrijf-ik-een-team-in-voor-de-teamcompetitie-

Het inschrijfgeld is voor komend seizoen vastgesteld op 50 euro per team. Het inschrijfgeld is landelijk voor alle teams gelijk getrokken.

Let op: het inschrijfgeld moet direct worden voldaan bij inschrijving in CueScore.


Houd rekening met verdeling licenties


De links naar de Eerste Klasse en de lagere klassen tref je hieronder:

https://cuescore.com/tournament/Pool+Haaglanden+%28West+2%29+Eerste+Klasse+2018%252F2019/2758251

https://cuescore.com/tournament/Pool+Haaglanden+%28West+2+%29+Tweede+Klasse+en+lager+2018%252F2019/2758267

Houd echter wel rekening met de verdeling van de licenties, zoals deze al eerder op onze website zijn gepresenteerd:

http://poolwest2.nl/nl/blog/post/doorkijk-seizoen-20182019

Het is in beginsel de intentie om uiteindelijk drie klassen te formeren in ons district. De onderverdeling van de teams die zich in de onderste link inschrijven, zal later nog volgen. Natuurlijk daarbij rekening houdend met de licentie-verdeling.​


Nieuw competitiereglement


De regiocommissie heeft in samenwerking met een aantal wedstrijdsecretariaten het reglement opgesteld voor de regionale teamcompetitie. Binnen dit reglement zijn alle regels zoveel mogelijk gelijk getrokken voor alle regio’s. Dat betekent dat er bepaalde punten anders zijn dan je gewend bent van het vorige seizoen. In het reglement is ook opgenomen hoe we komend seizoen binnen de regio omgaan met divisiespelers binnen de verschillende klassen, de spelsoorten, de racelengte en het maximaal aantal verzettingen. Het reglement (in concept) kun je vinden op:

http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000141585-reglement-regionale-teamcompetitie

Neem het reglement goed door en pas ze toe daar waar ze voor jou van toepassing zijn. Mocht je iets tegenkomen in het reglement waar je een vraag of opmerking over hebt, dan kun je deze insturen naar regiocommissie@knbbpool.nl tot woensdag 15 augustus. De ingezonden punten worden beoordeeld, eventueel gewijzigd en op 26 augustus wordt het definitieve reglement gepubliceerd.​


Bekercompetitie


De bekercompetitie mag niet ontbreken aan je deelname komend seizoen. Om je in te schrijven voor de bekercompetitie moet je het team in CueScore daarvoor inschrijven in het toernooi “Pool Regionale Beker 2018/2019”. Deelname aan de bekercompetitie kost 10 euro per team.


De verdere planning


•Maandag 6 augustus: start inschrijving regionale competitie

•Zondag 2 september 23:59 uur: sluiting inschrijving regionale competitie

•Maandag 10 september: publicatie speelschema in CueScore

•10 t/m 16 september: mogelijkheid tot op verzetten wedstrijden in onderling overleg

•Zondag 16 september: definitieve vaststelling speelschema


Succes met inschrijven, als er vragen zijn kan je ons uiteraard mailen: poolwest2@gmail.com.

06 Aug 2018